B.Malaysia || English

Makluman Kepada Pengguna Landuse Portal

Landuse Portal telah dinaiktaraf dan dimasukkan di dalam Sistem Maklumat Gunatanah Perancangan Bersepadu (I-Plan) dengan melayari url http://iplan.townplan.gov.my di bawah Modul Pemetaan Interaktif. Sila pilih Sub Menu Perkhidmatan di Laman Utama I-Plan untuk ke Modul tersebut.
Public User
Please click here

Registered User
Login ID:
Password:

User Guide

For IE 7 browsers, make sure your browser are allowed to open new window for this application. Configure as below.

1. Click menu Tools -> Pop-up Blocker -> Pop-up Blocker Settings.2. Then insert http://jpbd.geoportal.gov.my/ , then click 'Add', and 'Close'.